Hem

Ulf Hamrin AB

För rådgivning och teknikstöd.

Kontakta mej på:

mail@ulfhamrinab.com

 

Om Ulf Hamrin AB

 

Ulf Hamrin AB erbjuder rådgivning och konsulttjänster baserat på erfarenhet och kunskap från automatisering i process-industrin.

Med över 40 års erfarenhet av projekt- och serviceverksamhet av automations-lösningar anpassade till Papper och Massa, Kemi, Läkemedel, Metall och Energi i olika roller kan jag tillföra erfarenher och kunskap inom såväl Management, Marknadsföring, Anbudshantering, Projektledning, Kvalitetssystem och Serviceplanering.

Tjänster

 

Rådgivning och konsultuppdrag där min erfarenhet och kunskap kan visa sig värdefull och effektiv är t.ex.:

  • Utredningar och framtagning av beslutsunderlag vid inköp, försäljning, projektledning, serviceplanering.
  • Presentation av tekniska lösningar.
  • Framtagning av tekniska beskrivningar och artiklar, samt översättning till/från engelska.
  • Granskning och kontroll av kvalitetsrutiner.
  • m.m.

 

CV

 

Curriculum Vitae(CV). Mer än 40 års erfarenhet av automatisering inom Papper och Massa, Kemi, Läkemedel, Metall och Energi. Genomfört idrifttagning, service, projektledning och optimering av såväl styrsystem som instrumentering. Deltagit i samtliga faser från försäljning/inköp till idrifttagning och service samt kommersiell resultatutvärdering. Lång erfarenhet genom direkt arbete inom processindustrin som automations-leverantör, kund och teknikkonsult.

Mångårig erfarenhet av chefsbefattningar med budgetansvar och ledningsgrupps-arbete. Deltagit i standardiserings-arbete(SEK TK65) vid framtagning av den internationella fältbusstandarden SS-EN 611 58.

Kontakt: mail@ulfhamrinab.com

Copyright 2017 © All Rights Reserved, Ulf Hamrin AB

Momsreg. nr./VAT-nr. SE556939547701, Godkänd för F-skatt